Konserwacja papieru

Zabezpieczenie zbiorów

Ekspertyzy konserwatorskie

Renowacja obrazów i ram

Konserwacja map i planów

1
1

Konserwacja

box3

Wykonujemy konserwacje zabytków na podłożu papierowym oraz skórze (dokumenty, książki grafiki, mapy, obrazy, fotografie, i inne zawarte w ofercie) jak również konserwację niedużych zabytków archeologicznych. Realizujemy każdy zakres konserwacji, który uzależniony jest przede wszystkim od stanu zachowania obiektu. W pracach konserwatorskich naszym priorytetem jest zachowanie elementów oryginalnych przy ograniczeniu działań do niezbędnego minimum. Wykonujemy kopie obiektów. Prace rejestrowane są w postaci opisowej i fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej.
oferta >>

Zabezpieczenie zbiorów

Podejmujemy się zabezpieczania różnej wielkości zespołów bibliotecznych i archiwalnych. Zakres działań może obejmować przegląd, dezynfekcję, porządkowanie i oczyszczenie, naprawy introligatorskie i opakowanie zabezpieczające zbiory przed czynnikami zewnętrznymi.
oferta >>

Przeglądy, ekspertyzy, wyceny

box2

Oferujemy pełny zakres przeglądów stanu zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych znajdujących się w muzeach, parafiach, izbach regionalnych, domach kultury oraz w bibliotekach prywatnych. Wykonujemy oceny i opisy stanu zachowania, opracowujemy programy prac konserwatorskich i wyceny konserwacji. Prowadzimy również szkolenia z zakresu działań profilaktycznych dla bibliotekarzy i opiekunów zbiorów zorientowane na potrzeby konkretnych placówek.
oferta >>