Oferta

Zasadniczym nurtem naszego działania jest:

 • renowacja i konserwacja zabytków wykonanych na podłożu papierowym i skórze;
 • konserwacja niedużych obiektów archeologicznych;
 • przeglądy stanu zachowania i ekspertyzy konserwatorskie;
 • wyceny prac konserwatorskich i zabezpieczających;
 • zabezpieczenia zbiorów (w tym naprawy introligatorskie);
 • szkolenia z zakresu profilaktycznego zabezpieczania zbiorów;

Pracujemy używając materiałów najwyższej, konserwatorskiej jakości, stosujemy metody odwołujące się do tradycyjnego rzemiosła. W pracach konserwatorskich priorytetem jest zachowanie elementów oryginalnych przy ograniczeniu działań konserwatora do niezbędnego minimum. Wykonujemy kopie obiektów (dokumentów papierowych i pergaminowych, książek, pieczęci) i rekonstrukcje brakujących fragmentów. Prace rejestrowane są w postaci opisowej i fotograficznej w dokumentacji konserwatorskiej.
Działamy głównie na terenie Śląska: Cieszyn, Český Těšín, Bielsko – Biała, Skoczów, Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie,  Katowice.  W razie potrzeby realizujemy prace na terenie całej Polski, współpracujemy z kilkoma krajami Unii Europejskiej.

onas_th

Konserwacja

Wykonujemy konserwacje zabytków wykonanych na podłożu papierowym i na skórze oraz konserwację zabytków archeologicznych.
Konserwacji poddawane są:

 • książki (starodruki i inne) i materiały archiwalne (dokumenty rękopiśmienne, druki urzędowe i okolicznościowe, akty prawne itp. na papierze i pergaminie);
 • mapy drukowane i rękopiśmienne;
 • akwarele, pastele, oleodruki i inne obiekty ikonograficzne, również obrazy olejne malowane na tekturze;
 • grafiki;
 • fotografie;
 • a także krzesła ze skórzaną tapicerką, tapety, drobne wyroby rzemieślnicze z elementami papierowymi takie jak zegary, wachlarze, pudełka, figurki.

Konserwujemy również nieduże zabytki archeologiczne. W razie konieczności podejmujemy działania związane z konserwacją materiałów współwystępujących (samodzielnie lub we współpracy ze specjalistami z innych specjalizacji konserwacji). Możemy realizować praktycznie każdy zakres konserwacji, który uzależniony jest przede wszystkim od stanu zachowania obiektu. Proponujemy konserwację kompleksową (restaurację), konserwację zachowawczą (zabezpieczającą) i ratunkową (w odniesieniu do obiektów w bardzo złym stanie).
Pracujemy używając materiałów najwyższej, konserwatorskiej jakości, stosujemy metody odwołujące się do tradycyjnego rzemiosła. W pracach konserwatorskich naszym priorytetem jest zachowanie elementów oryginalnych przy ograniczeniu działań do niezbędnego minimum. Każda konserwacja rejestrowana jest w postaci opisowej i fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej.

Zabezpieczenie zbiorów

Podejmujemy się zabezpieczania różnej wielkości zespołów bibliotecznych i archiwalnych. Zakres działań może obejmować przegląd, dezynfekcję, porządkowanie i oczyszczenie, naprawy introligatorskie i opakowanie zabezpieczające zbiory przed czynnikami zewnętrznymi.
Pomagamy również w spawach związanych z przystosowaniem pomieszczeń do przechowywania zbiorów oraz w opracowaniu dokumentów regulujących ich użytkowanie.

Przeglądy, ekspertyzy, wyceny

Oferujemy pełny zakres przeglądów stanu zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych znajdujących się w muzeach, parafiach, izbach regionalnych, domach kultury oraz w bibliotekach prywatnych. Wyniki przedstawiamy w postaci protokołu lub ekspertyzy zawierających zalecenia konserwatorskie, a na życzenie klienta również z kosztorysem niezbędnych działań.
Wykonujemy oceny i opisy stanu zachowania, opracowujemy programy prac konserwatorskich i wyceny konserwacji również na potrzeby przygotowywanych wniosków (posiadamy bogate doświadczenie nabyte w czasie prac przygotowawczych do wielu projektów).
Przeprowadzamy również szkolenia z zakresu działań profilaktycznych dla bibliotekarzy i opiekunów zbiorów zorientowane na potrzeby konkretnych placówek (zbiorów). Pomagamy w sformułowaniu dokumentów normujących warunki przechowywania zbiorów, zasady korzystania z nich, udostępniania i eksponowania.

pas